CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM ĐÈN LED PHENIKAA LIGHTING TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

21/12/2021

Nhãn năng lượng là một biểu tượng dành cho các sản phẩm sử dụng năng lượng trong danh sách do Bộ Công Thương công bố trước khi chúng được bán trên thị trường Việt Nam nhằm đảm bảo các sản phẩm có hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng.

chung-chi-chung-nhan-tiet-kiem-nang-luong.png

Giới thiệu chung

Theo Công bố 4889/QĐ-BCT của Bộ Công thương, các sản phẩm chiếu sáng sử dụng công nghệ đi-ốt phát sáng (sau đây gọi là đèn LED) có điện áp danh định không quá 250V, công suất nhỏ hơn 60W và các sản phẩm chiếu sáng LED khác theo hình thức tự nguyện tham gia chương trình dán nhãn năng lượng. Quy định kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp) sản xuất, nhập khẩu, phân phối và kinh doanh sản phẩm chiếu sáng sử dụng công nghệ LED, các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Chứng nhận này cho thấy các sản phẩm đèn LED của Phenikaa Lighting đã đạt hoặc vượt mức hiệu suất năng lượng cao do Bộ Công thương quy định.

Nhãn năng lượng là nhãn được dùng cho các sản phẩm là trang thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng do Bộ Công Thương đề ra nhằm giúp người tiêu dùng nhận biết được tính chất và chức năng tiết kiệm năng lượng của các sản phẩm. Dán nhãn năng lượng là việc dán, gắn, in, khắc nhãn năng lượng lên sản phẩm, bao bì, hoặc hiển thị nhãn năng lượng điện tử trên sản phẩm. Việc dán nhãn năng lượng là bắt buộc đối với hầu hết các trang thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng giúp người tiêu dùng lựa chọn được những sản phẩm hiệu suất cao và tiết kiệm điện.

Các sản phẩm chiếu sáng thông dụng bằng công nghệ LED sẽ được dán nhãn năng lượng trên các thiết bị và phương tiện lưu thông tại thị trường Việt Nam khi có mức hiệu suất năng lượng đạt hoặc vượt qua MEPS tức là mức năng lượng tối thiểu.

Việt Nam áp dụng việc dán nhãn năng lượng bắt buộc từ năm 2008 với hình thức tự nguyện và đến năm 2013 điều này là bắt buộc với một số phương tiện, thiết bị quy định. Nhằm tăng tốc độ chuyển đổi hiệu suất năng lượng trên thị trường thông qua việc rút ngắn thời gian sửa đổi tiêu chuẩn hiệu suất theo năm, thay vì theo quy định định kỳ 5 năm sửa đổi tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng như trước.

Vai trò, ý nghĩa của chứng nhận

Ngày nay, trong lĩnh vực chiếu sáng, người tiêu dùng đòi hỏi sử dụng các sản phẩm chiếu sáng vừa tiết kiệm điện vừa có hiệu suất cao. Nhãn năng lượng giúp người tiêu dùng dễ dàng phân biệt các loại sản phẩm tiết kiệm điện và không tiết kiệm điện, giúp nhà nước quản lý chất lượng các thiết bị dễ dàng hơn.

Chương trình Dán nhãn năng lượng giúp đạt mục đích chính là nâng cao nhận thực người tiêu dùng về sản phẩm tiết kiệm năng lượng và hướng đến chuyển đổi thị trường từ sản phẩm hiệu suất thấp tiêu tốn năng lượng, sang sản phẩm hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Với chứng nhận này, sản phẩm của Phenikaa Electronics được phép thương mại trên thị trường, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của người dùng nói riêng và đối với đất nước nói chung, giúp giảm phát thải, tạo môi trường xanh và đẹp hơn. 

chung-nhan-nhan-nang-luong.png

Giấy Chứng Nhận Nhãn Dán Tiết Kiệm Năng Lượng