Chứng nhận SA 8000: 2014 Phenikaa Electronics

21/11/2021

Chứng nhận cho thấy Phenikaa Electronics là doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội cao, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động với hệ thống quản lý hiệu quả, không ngừng cải tiến và đạt được sự phát triển bền vững

chung-nhan-SA-8000.png

Chứng nhận SA 8000 của tập đoàn Phenikaa 

Giới thiệu chung

SA8000 là nhãn hiệu được đăng ký của Tổ chức Trách nhiệm Xã hội Quốc tế (SAI – Social Accountability International) vào tháng 6 năm 2014. 

SA8000®: 2014 thay thế cho các phiên bản: 2001, 2004 và 2008.

 Là bộ tiêu chuẩn tự nguyện cho hệ thống kiểm tra độc lập, Tiêu chuẩn Xã hội SA8000 (ban hành lần thứ 4) xây dựng những yêu cầu mà các tổ chức cần đáp ứng, bao gồm việc xây dựng hoặc cải thiện quyền lợi của người lao động, điều kiện làm việc và một hệ thống quản lý hiệu quả. Những yếu tố nền tảng của Tiêu chuẩn này dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền, các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), những quy chuẩn nhân quyền quốc tế và luật lao động của nước sở tại. 

Qua việc đánh giá tám (8) yếu tố của SA8000, yêu cầu của yếu tố Hệ thống Quản lý là trung tâm của việc thực hiện các hành động khắc phục, giám sát và củng cố. Hệ thống Quản lý của Phenikaa Electronics đạt được sự tuân thủ bền vững và đầy đủ theo SA8000. 

Việt Nam áp dụng việc dán nhãn năng lượng bắt buộc từ năm 2008 với hình thức tự nguyện và đến năm 2013 điều này là bắt buộc với một số phương tiện, thiết bị quy định. Nhằm tăng tốc độ chuyển đổi hiệu suất năng lượng trên thị trường thông qua việc rút ngắn thời gian sửa đổi tiêu chuẩn hiệu suất theo năm, thay vì theo quy định định kỳ 5 năm sửa đổi tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng như trước.

Vai trò, ý nghĩa của chứng nhận 

Chứng nhận SA8000 cung cấp một bộ tiêu chuẩn tự nguyện và áp dụng được cho đánh giá, dựa trên Tuyên bố của Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền, Tổ chức Lao động Quốc tế, các quy tắc quốc tế về khác về quyền con người và lao động, và luật lao động của các quốc gia, nhằm trao quyền và bảo vệ tất cả những người lao động tạo ra sản phẩm và dịch vụ cho một tổ chức và nằm trong sự kiểm soát và ảnh hưởng của tổ chức đó.

Nhà máy Điện tử thông minh Phenikaa đáp ứng các tiêu chí của chứng nhận SA8000 trong phạm vi: 

  • Sản xuất và kinh doanh thiết bị chiếu sáng LED, thiết bị kết nối IoT (internet of things). 
  • Bảng mạch điện tử và thiết bị gia dụng thông minh thông qua quá trình :Tiếp nhận vật liệu - linh kiện, kiểm soát chất lượng đầu vào, quản lý công đoạn lựa chọn, đóng góp và chuyên chở các bộ phận linh kiện chưa lắp ráp tới dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp, Xử lý bề mặt/ qua lỗ.
  • Công nghệ xử lý, công nghệ SMT/DIP.
  • Kiểm tra chức năng/Kiểm soát quy trình sản xuất. 
  • Lắp ráp, kiểm soát chất lượng cuối cùng. 
  • Đóng gói, Kiểm soát chất lượng đầu ra, Lưu trữ, Vận chuyển 

Chứng nhận cho thấy Phenikaa Electronics là doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội cao, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động với hệ thống quản lý hiệu quả, không ngừng cải tiến và đạt được sự phát triển bền vững.

giay-chung-nhan-SA-8000.png

Giấy chứng nhận Phenikaa Electronics