Chứng nhận ISO 9001: 2015

22/11/2021

Chứng nhận QSM ISO 9001: 2015 chứng minh hệ thống quản lý chất lượng của Phenikaa Electronics đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ một cách nhất quán, thông qua việc áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng thông minh, hiện đại.

Giới thiệu chung

ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) là một liên đoàn trên toàn thế giới của các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia (các cơ quan thành viên của ISO). Hệ thống quản lý chất lượng (Quality management system - QMS) là một hệ thống hợp thức hóa các quy trình, thủ tục và trách nhiệm để đạt được những chính sách và mục tiêu về chất lượng. QMS giúp điều phối và định hướng hoạt động của doanh nghiệp, nhằm đáp ứng được khách hàng và các yêu cầu chế định, đồng thời nâng cao hiệu quả và năng suất hoạt động trên một nền tảng liên tục. ISO 9001: 2015 là tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng, đây cũng là cách tiếp cận phổ biến nhất đối với các hệ thống quản lý chất lượng.

Chứng nhận QSM ISO 9001: 2015

Vai trò, ý nghĩa của chứng nhận

ISO 9001: 2015 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng được công nhận và thực hiện nhiều nhất trên thế giới hiện nay. ISO 9001: 2015 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng mà các doanh nghiệp có thể sử dụng để phát triển những chương trình riêng của mình.

Chứng nhận QSM ISO 9001: 2015 chứng minh hệ thống quản lý chất lượng của Phenikaa Electronics đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ một cách nhất quán, đáp ứng các yêu cầu luật định và quy định hiện hành, nhằm mục đích nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua việc áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng thông minh, bao gồm các quá trình cải tiến hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với khách hàng trong phạm vi:

  • Các thiết bị đèn LED và kết nối IoT 
  • Bảng mạch điện tử 
  • Thiết bị IoT: thiết bị gia dụng thông minh

Giấy chứng nhận ISO 9001: 2015

Giấy chứng nhận ISO 9001: 2015