CHỨNG NHẬN ISO 45001: 2018

22/11/2021

Chứng nhận ISO 45001 : 2018 chứng minh hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của Phenikaa Electronics đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về khả năng cải thiện an toàn và sức khỏe lao động, giảm thiếu rủi ro, cung cấp cho người lao động một môi trường làm việc lành mạnh.

Chung-nhan-ISO-45001-2018-phenikaa-lighting.png

Giấy chứng nhận ISO 45001 : 2018

Giới thiệu chung 

ISO 45001 là một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, cung cấp các tiêu chí và khuôn khổ để cải thiện an toàn lao động, giảm thiểu rũi ro tại nơi làm việc tạo điều kiện làm việc an toàn hơn do Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành. 

Tiêu chuẩn giúp tổ chức cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho công nhân và những người khác, tránh trường hợp tử vong, tai nạn lao động liên quan và bệnh tật từ môi trường làm việc.

 Được ban hành chính thức ngày 12-03-2018 trên cơ sở tiếp nối thành công của việc áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 được Viện Tiêu chuẩn Anh ban hành, tiêu chuẩn này giúp giảm thiểu thói quen của hầu hết các doanh nghiệp là chỉ khi xảy ra các rủi ro, tai nạn lao động thì mới tìm cách xử lý, giải quyết mà không chuẩn bị phòng ngừa ngay từ đầu.

Vai trò, ý nghĩa của chứng nhận

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cung cấp cho các tổ chức một khuôn khổ để quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của người lao động bằng cách xác định và giảm thiểu rủi ro trong các quy trình có thể dẫn đến thương tích. 

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của Phenikaa Electronics hoàn toàn đáp ứng các điểu kiện theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015, đóng góp vào phát triển bền vững của công ty và sự phát triển của người lao động trong phạm vi lắp ráp, sản xuất và kinh doanh các thiết bị và sản phẩm dưới đây:

  • Các thiết bị đèn LED và kết nối IoT 
  • Bảng mạch điện tử 
  • Thiết bị IoT: thiết bị gia dụng thông minh Chứng nhận ISO 45001:2018 chứng minh 

Phenikaa Electronics có môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, đội ngũ quản lý Phenikaa Electronics quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của người lao động khi làm việc tại công ty.

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001:2018